herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Porządek obrad

Porządek obrad IX Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo
ustalony na dzień 10 czerwca 2011r. godz. 1400.
- sala Urzędu Gminy Stare Czarnowo ul. Św. Floriana 10.

 1. Otwarcie obrad IX sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołów z odbytych sesji tj. z dn. 11.05.2011r. dot. VII sesji oraz z dn. 23.05.2011r.dot.VIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.
 3. Informacja o pracy Rady Gminy w okresie międzysesyjnym;
  • - posiedzenia komisji,
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o stanie finansowym Gminy.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Zapytania sołtysów.
 8. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Stare Czarnowo za 2010 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za rok 2010 – druk nr 1/IX,
  1. opinia Składu Orzekającego RIO w Szczecinie o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za 2010r.
  2. opinie stałych komisji Rady o wykonaniu budżetu za 2010r.
  3. dyskusja
  4. podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stare Czarnowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok – druk nr 2/IX,
  1. przedstawienie wniosku Komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2010r.
  2. opinia Składu Orzekającego RIO w Szczecinie dotycząca wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stare Czarnowo za 2010r.
  3. dyskusja,
  4. podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości w drodze bezprzetargowej na okres powyżej trzech lat – druk nr 3/IX,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości w drodze bezprzetargowej na okres powyżej trzech lat – druk nr 4/IX,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Stare Czarnowo – druk nr 5/IX,
  1. przedstawienie proponowanych zmian w statutach sołectw przez Komisję statutową,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego dotyczącego likwidacji Portowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Energetyków 2 w Szczecinie – druk nr 6/IX,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 14. Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej - druk nr 7/IX,
  1. zgłaszanie kandydatów
  2. podjęcie uchwały.
 15. Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kołowo w Gminie Stare Czarnowo – druk nr 8/IX.
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 16. Informacja z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Kołbaczu za 2010 – druk nr 9/IX,
  • dyskusja.
 17. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie w roku 2010 ( w tym; wykonanie budżetu) oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2011 – druk nr 10/IX.
  • dyskusja.
 18. Sprawozdanie z Programu Gospodarki Odpadami dla Gminy Stare Czarnowo 2009-2010r. – druk nr 11/IX;
  • dyskusja.
 19. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów;
 20. Wolne wnioski.
 21. Zakończenie obrad IX Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

 

Przewodniczący Rady

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 01-06-2011 09:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-06-2011
Ostatnia aktualizacja: - 01-06-2011 09:48