herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE Nr III/24/2011 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 23 maja 2011 w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr III/24/2011
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 23 maja 2011

w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2011 r.

Na podstawie § 12 pkt 1  Uchwały Nr IV/14/11 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2011, zarządzam co następuje:

§ 1. Postanawiam wprowadzić następujące zmiany w planie wydatków między paragrafami :

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
Urząd Gminy Stare Czarnowo
750     Administracja publiczna 0,00
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. - 190,00
4430 Różne opłaty i składki 150,00
4580 Pozostałe odsetki 40,00
75075   Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00
4300 Zakup usług pozostałych - 3 000,00
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00
92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 2 600,00
4270 Zakup usług remontowych - 2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 4 600,00
926     Kultura fizyczna 0,00
92601   Obiekty sportowe 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 9 068,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 068,00
4260 Zakup energii 3 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00
Zespół Szkół w Kołbaczu
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00
85401   Świetlice szkolne 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 95,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 95,00
926     Kultura fizyczna 0,00
92601   Obiekty sportowe 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 095,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 095,00
Razem: 0,00

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 06-07-2011 12:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-07-2011
Ostatnia aktualizacja: - 06-07-2011 12:54