herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE NR II/25/2011 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR II/25/2011
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 26 maja 2011 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2011 r.

Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2010 (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)  zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 196.694,74 zł

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
010     Rolnictwo i łowiectwo 196 694,74
01095   Pozostała działalność 196 694,74
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 196 694,74

Razem:

196 694,74

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 196.694,74 zł

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
010     Rolnictwo i łowiectwo 196 694,74
01095   Pozostała działalność 196 694,74
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 408,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00
4300 Zakup usług pozostałych 248,76
4430 Różne opłaty i składki 192 837,98

Razem:

196 694,74

§ 3. Wykonanie zarządzenie powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 06-07-2011 12:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-07-2011
Ostatnia aktualizacja: - 06-07-2011 12:55