herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE NR III/37/2011 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR III/37/2011
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 18 lipca 2011 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2011 r.

Na podstawie art. 257 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2010 (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 13.870 zł

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota
750      Administracja publiczna 9 570,00
75056    Spis powszechny i inne 9 570,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 9 570,00
  9 570,00

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 13.870 zł

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota
750      Administracja publiczna 13 870,00
75056    Spis powszechny i inne 13 870,00
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń 11 929,09
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 680,50
4120 Składki na Fundusz Pracy 260,41
  13 870,00

§ 3. Wykonanie zarządzenie powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 09-08-2011 09:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-08-2011
Ostatnia aktualizacja: - 09-08-2011 09:27