herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Porządek obrad

Porządek obrad X Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo
ustalony na dzień 7 września 2011r. godz. 1400.
- sala Urzędu Gminy Stare Czarnowo ul. Św. Floriana 10.

 1. Otwarcie obrad X sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 czerwca 2011r.
 3. Informacja o pracy Rady Gminy w okresie międzysesyjnym;
  • posiedzenia komisji,
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za I półrocze 2011r oraz o przebiegu wykonania wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stare Czarnowo za I półrocze 2011r. – druk nr 10/X.
  • dyskusja.
 6. Informacja o stanie finansowym Gminy.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Zapytania sołtysów.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany w uchwale Nr IV/14/11 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 stycznia 2011r.w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2011 - druk nr 1/X,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2011r. – druk nr 2/X,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/27/11 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 24 marca 2011r. – druk nr 3/X,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w prawie własności budynku gospodarczego i prawie użytkowania wieczystego nieruchomości w trybie  ustnego przetargu ograniczonego – druk nr 4/X,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 13. Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych - druk nr 5/X,
  1. zgłaszanie kandydatów
  2. podjęcie uchwały.
 14. Projekt uchwały w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Stare Czarnowo. - druk nr 6/X,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o projekcie „Studium ochrony przeciwpowodziowej ” Zlewni rzeki Płonia - druk nr 7/X
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 16. Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej - druk nr 8/X,
  1. zgłaszanie kandydatów,
  2. podjęcie uchwały.
 17. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Żelewo w Gminie Stare Czarnowo – druk nr 11/X,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 18. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów;
 19. Wolne wnioski.
 20. Zakończenie obrad X Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

 

Przewodniczący Rady

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 29-08-2011 15:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-08-2011
Ostatnia aktualizacja: redaktor 14-09-2011 08:31