herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE Nr III/39/2011 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr III/39/2011
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 19 lipca 2011 r.

w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2011 r.

Na podstawie § 12 pkt 1  Uchwały Nr IV/14/11 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2011, zarządzam co następuje:

§ 1 Postanawiam wprowadzić następujące zmiany w planie wydatków między paragrafami :

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
Urząd Gminy Stare Czarnowo
600     Transport i łączność 0,00
60016   Drogi publiczne gminne 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 5 800,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 8 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 13 800,00
750     Administracja publiczna 0,00
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 12 150,00
4300 Zakup usług pozostałych 11 528,00
4580 Pozostałe odsetki 422,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 200,00
75056   Spis powszechny i inne 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 171,88
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,28
4120 Składki na Fundusz Pracy - 0,06
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 171,66
75075   Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 030,00
4300 Zakup usług pozostałych - 1 030,00
75095   Pozostała działalność 0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 1 581,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 66,00
4430 Różne opłaty i składki 1 515,00
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00
905   Pozostała działalność 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 891,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 891,00

Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie

851     Ochrona zdrowia 0,00
85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 5 043,50
4300 Zakup usług pozostałych 5 043,50
852     Pomoc społeczna 0,00
85219   Ośrodki pomocy społecznej 0,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 99,00
4300 Zakup usług pozostałych - 99,00

Razem:

0,00

§ 2 Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 07-09-2011 12:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-09-2011
Ostatnia aktualizacja: - 07-09-2011 12:14