herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE NR III/41/2011 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2011-2025.

ZARZĄDZENIE NR III/41/2011
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 20 lipca 2011 r.


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2011-2025.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)  zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2011-2025. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stare Czarnowo na lata 2011-2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

 

UZASADNIENIE

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2015 dokonane niniejszym Zarządzeniem polegają na dostosowaniu wielkości planowanych dochodów i wydatków na rok 2011 zgodnie ze zmianami wprowadzanymi:

  • Zarządzeniem Wójta Gminy Stare Czarnowo Nr III/36/2011 z 11.07.2011
  • Zarządzeniem Wójta Gminy Stare Czarnowo Nr III/37/2011 z 18.07.2011
  • Zarządzeniem Wójta Gminy Stare Czarnowo Nr III/39/2011 z 19.07.2011
  • Zarządzeniem Wójta Gminy Stare Czarnowo Nr III/40/2011 z 19.07.2011

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 07-09-2011 12:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-09-2011
Ostatnia aktualizacja: redaktor 09-09-2011 13:28