herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE Nr III/47/2011 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr III/47/2011
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 24 sierpnia 2011 r.

w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2011 r.

Na podstawie § 12 pkt 1  Uchwały Nr IV/14/11 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2011, zarządzam co następuje:

§ 1 Postanawiam wprowadzić następujące zmiany w planie wydatków między paragrafami :

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
Urząd Gminy Stare Czarnowo
600     Transport i łączność 0,00
60016   Drogi publiczne gminne 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 8 500,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 7 500,00
750     Administracja publiczna 0,00
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 366,00
4410 Podróże służbowe krajowe 266,00
4420 Podróże służbowe zagraniczne 100,00
75075   Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 170,00
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 5 525,00
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 975,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 390,00
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 331,50
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 58,50
4300 Zakup usług pozostałych - 16 424,00
4307 Zakup usług pozostałych 8 291,00
4309 Zakup usług pozostałych 1 463,00
75095   Pozostała działalność - 366,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 366,00
801     Oświata i wychowanie 0,00
80104   Przedszkola -266,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 266,00
80195   Pozostała działalność 266,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 266,00
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00
90095   Pozostała działalność 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 2 200,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 3 300,00
926     Kultura fizyczna 0,00
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 12 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00
Zespół Szkół w Kołbaczu
801     Oświata i wychowanie 0,00
80101   Szkoły podstawowe - 5 000,00
4270 Zakup usług remontowych - 10 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00
80104   Przedszkola 16 700,00
4300 Zakup usług pozostałych 16 700,00
80110   Gimnazja - 11 700,00
4270 Zakup usług remontowych - 10 000,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet - 1 700,00
Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie
852     Pomoc społeczna 0,00
85212   Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 300,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300,00
85219   Ośrodki pomocy społecznej 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,00
4300 Zakup usług pozostałych - 100,00
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00
85395   Pozostała działalność 0,00
4307 Zakup usług pozostałych - 109,55
4309 Zakup usług pozostałych - 6,45
4437 Różne opłaty i składki 109,55
4439 Różne opłaty i składki 6,45
Razem:  0,00

§ 2 Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 07-09-2011 12:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-09-2011
Ostatnia aktualizacja: - 07-09-2011 12:18