herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE NR III/53/2011 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 6 września 2011 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR III/53/2011
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 6 września 2011 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2011 r.

Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2010 (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)  zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 3.020,00  zł

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
751       Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  oraz sądownictwa 3 020,00
75108    Wybory do Sejmu i Senatu 3 020,00
2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 3 020,00

Razem:

3 020,00

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 3.020,00 zł

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Urząd Gminy Stare Czarnowo

751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  oraz sądownictwa 3 020,00
75108   Wybory do Sejmu i Senatu 3 020,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 261,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 185,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 170,00
4300 Zakup usług pozostałych 404,00

Razem:

3 020,00

§ 3. Wykonanie zarządzenie powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 07-09-2011 12:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-09-2011
Ostatnia aktualizacja: - 07-09-2011 12:20