herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR X/57/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 7 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2011 r.

UCHWAŁA NR X/57/11
RADY GMINY STARE CZARNOWO
z dnia 7 września 2011 r.
 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o  samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z  2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337;       z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134,poz.777),

Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się wydatki budżetu gminy  o kwotę – 280.000 zł

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 280.000 zł
Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi 280.000 zł
  § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 280.000 zł

 § 2.  Zmniejsza się wydatki budżetu gminy  o kwotę – 280.000 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 280.000 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 280.000 zł
  § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 280.000 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 14-09-2011 08:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-09-2011
Ostatnia aktualizacja: redaktor 14-09-2011 08:38