herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR X/62/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 7 września 2011 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie "Studium ochrony przeciwpowodziowej" Zlewni rzeki Płonia.

UCHWAŁA NR X/62/11
RADY GMINY STARE CZARNOWO
z dnia 7 września 2011 r.


w sprawie wyrażenia opinii o projekcie „Studium ochrony przeciwpowodziowej” Zlewni rzeki Płonia.

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 14 i art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;  z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz.,230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134,poz.777) oraz art. 79 ust.3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne ( Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z późn.zm.) w związku z art. 20 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o zmianie ustawy-Prawo Wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr 32, poz.159).  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Opiniuje się pozytywnie przedłożony przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie projekt „Studium ochrony przeciwpowodziowej” Zlewni rzeki Płonia ustalające obszary służące przepuszczeniu wód powodziowych.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Kazimierz Mendak

 

U z a s a d n i e n i e
do Uchwały Nr X/62/11
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 7 września 2011r.

W dniu 25.08.2011r. wpłynęło pismo Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul.Tama Pomorzańska 13A znak; OKI-5076/1/2-58/11-AW w sprawie zaopiniowania projektu „Studium ochrony przeciwpowodziowej” – Region Bilansowy Nr 07 Zlewni rzeki Płonia ustalające obszary służące przepuszczeniu wód powodziowych.
Zgodnie z przepisami organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego winien wyrazić swoją opinię w ciągu 30 dni od dnia doręczenia projektu.

 

Przewodniczący Rady

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 14-09-2011 08:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-09-2011
Ostatnia aktualizacja: redaktor 14-09-2011 08:43