herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE Nr III/57/ 2011 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 15 września 2011r. w sprawie: powołania Zespołu Spisowego Nr 3.

ZARZĄDZENIE Nr III/57/ 2011
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 15 września 2011r.


w sprawie:  powołania Zespołu Spisowego Nr 3.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 29 wrześnie 1994r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami)  zarządzam, co następuje:

§ 1.

  1. Powołuję Zespół Spisowy Nr 3 w składzie:
    1. Bogdan Adrabiński - Przewodniczący Podinspektor
    2. Kazimierz Nowicki - Członek Inspektor
    3. Ewelina Drwal        - Członek Podinspektor

§ 2. Zadaniem Zespołu Spisowego Nr 3 jest przeprowadzenie inwentaryzacji w drodze spisu z natury składników majątkowych znajdujących się w budynku Urzędu Gminy .

§ 3. Inwentaryzację należy przeprowadzić według stanu na dzień:

  1. I piętro budynku UG 21.11.2011 r.
  2. II piętro budynku UG 22.11.2011 r.
  3. Pozostałe pomieszczenia (korytarz, kuchnia, archiwum) 23.11.2011 r. 

§ 4. Ustala się termin rozpoczęcia inwentaryzacji na dzień 21.11.2011 r. oraz termin zakończenia na dzień  23.11.2011 r.

§ 5. Inwentaryzację przeprowadza się w oparciu o arkusze spisowe o numerach 021 do 041, które wydano Przewodniczącemu Zespołu Spisowego.

§ 6. Osoby, o których mowa w § l,  ponoszą pełną odpowiedzialność za przeprowadzenie spisu z natury zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 27-09-2011 10:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-09-2011
Ostatnia aktualizacja: - 27-09-2011 10:48