herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE Nr III/60/2011 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 15 września 2011r. w sprawie: przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych na dzień 30.12 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr III/60/2011
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 15 września 2011r.


w sprawie:  przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych na dzień 30.12 2011 r.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 29 wrześnie 1994r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami)  zarządzam, co następuje:

§ 1. Stosownie do instrukcji inwentaryzacyjnej zarządzam przeprowadzenie rocznej inwentaryzacji drogą porównania ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej wartości następujących składników majątkowych oraz aktywów i pasywów:

  1. Grunty
  2. Drogi i obiekty inżynierskie
  3. Budynki i budowle
  4. Wartości niematerialne i prawne
  5. Należności i zobowiązania
  6. Środki trwałe w budowie

§ 2. Do przeprowadzenia inwentaryzacji zobowiązuję pracowników wydziału finansowo – księgowego tj:

  1. Alicja Mular - Podinspektor
  2. Anna Ledwig - Podinspektor

§ 3. Inwentaryzację należ przeprowadzić według stanu na dzień 31.12.2011 r. po zamknięciu ksiąg rachunkowych.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 27-09-2011 10:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-09-2011
Ostatnia aktualizacja: - 27-09-2011 10:49