herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE NR III/62/2011 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2011-2025.

ZARZĄDZENIE NR III/62/2011
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 29 września 2011 r.


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2011-2025.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)  zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2011-2025. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stare Czarnowo na lata 2011-2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Do załącznika Nr 3 do uchwały Nr IV/9/11 – Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej - dodaje się treść:

„Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2015 dokonane niniejszym Zarządzeniem polegają na dostosowaniu wielkości planowanych dochodów i wydatków na rok 2011 zgodnie ze zmianami wprowadzanymi:

  • Zarządzeniem Wójta Gminy Stare Czarnowo Nr III/42/2011 z 05.08.2011
  • Zarządzeniem Wójta Gminy Stare Czarnowo Nr III/47/2011 z 24.08.2011
  • Zarządzeniem Wójta Gminy Stare Czarnowo Nr III/50/2011 z 30.08.2011
  • Zarządzeniem Wójta Gminy Stare Czarnowo Nr III/51/2011 z 30.08.2011
  • Zarządzeniem Wójta Gminy Stare Czarnowo Nr III/53/2011 z 06.09.2011
  • Uchwałą Rady Gminy Nr X/55/11 z 07.09.2011 r.
  • Uchwałą Rady Gminy Nr X/56/11 z 07.09.2011 r.
  • Uchwałą Rady Gminy Nr X/57/11 z 07.09.2011 r.
  • Zarządzeniem Wójta Gminy Stare Czarnowo Nr III/54/2011 z 14.09.2011
  • Zarządzeniem Wójta Gminy Stare Czarnowo Nr III/61/2011 z 28.09.2011

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 11-10-2011 11:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-10-2011
Ostatnia aktualizacja: redaktor 11-10-2011 11:12