herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Porządek obrad

Porządek obrad XI Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo
ustalony na dzień 28 października 2011r. godz. 1400.
- sala Urzędu Gminy Stare Czarnowo ul. Św. Floriana 10.

 1. Otwarcie obrad XI sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 7 września 2011r.
 3. Informacja o pracy Rady Gminy w okresie międzysesyjnym;
  • posiedzenia komisji,
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o stanie finansowym Gminy.
 6. Informacja z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Kołbaczu za I półrocze 2011r. oraz z przygotowania szkoły do roku szkolnego 2011/2012 – druk nr 10/XI,
  • dyskusja.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Zapytania sołtysów.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2011 r. oraz zmiany w uchwale Nr IV/14/11 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2011 – druk nr 1/XI,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2011-2025 – druk nr 2/XI,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gryfińskiemu na realizację zadania polegającego na wykonaniu remontu istniejącego chodnika w Starym Czarnowie – druk nr 3/XI,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej – druk nr 4/XI,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Dębina – druk nr 5/XI,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Kołbacz – druk nr 6/XI,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 15. Projekt uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Gryfinie na kadencję lat 2012-2015- druk nr 7 /XI,
  1. opinia zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych,
  2. powołanie komisji skrutacyjnej,
  3. głosowanie tajne, d) podjęcie uchwały.
 16. Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej – druk nr 8/XI,
  1. zgłaszanie kandydatów,
  2. podjęcie uchwały.
 17. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo - druk nr 9/XI,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 18. Informacje z analizy oświadczeń majątkowych;
  1. Wojewody Zachodniopomorskiego,
  2. Wójta Gminy Stare Czarnowo,
  3. Przewodniczącego Rady Gminy Stare Czarnowo
  4. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gryfinie.
 19. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 20. Wolne wnioski.
 21. Zakończenie obrad XI Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

 

Przewodniczący Rady

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 13-10-2011 15:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-10-2011
Ostatnia aktualizacja: redaktor 20-10-2011 11:49