herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Posiedzenia komisji z zakresu XI Sesji Rady

Porządek i terminy posiedzeń (przedsesyjnych) poszczególnych Komisji Rady dot. spraw z zakresu XI Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo ustalonej na dzień 28 października 2011 r. o godz. 1400 - sala konferencyjna Urzędu Gminy.

Porządek posiedzeń;

I. Analiza projektów uchwał dotyczących;

 1. zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2011 r. oraz zmiany w uchwale Nr IV/14/11 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2011 – druk nr 1/XI,
 2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2011-2025 – druk nr 2/XI,
 3. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gryfińskiemu na realizację zadania polegającego na wykonaniu remontu istniejącego chodnika w Starym Czarnowie – druk nr 3/XI,
 4. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej–druk nr 4/XI,
 5. wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Dębina – druk nr 5/XI,
 6. wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Kołbacz – druk nr 6/XI,
 7. wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Gryfinie na kadencję lat 2012-2015- druk nr 7 /XI,
 8. uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej – druk nr 8/XI,
 9. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo

II. Analiza informacji;

 1. Informacje z analizy oświadczeń majątkowych.
 2. Informacja z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Kołbaczu za I półrocze 2011r. oraz z przygotowania szkoły do roku szkolnego 2011/2012.

Terminy posiedzeń przedsesyjnych poszczególnych stałych Komisji Rady - miejsce; sala konferencyjna Urzędu Gminy Stare Czarnowo.

 1. Komisja Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska - dnia 18.10.2011r. godz. 1000 ( wtorek),
 2. Komisja Rewizyjna - dnia 18.10.2011r. godz. 1330 (wtorek),
 3. Komisja Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych - dnia 20.10.2011r. godz.1400 (czwartek),
 4. Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego - dnia 21.10.2011r. godz.1330 (piątek)

Przewodniczący Rady
Kazimierz Mendak
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 13-10-2011 15:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-10-2011
Ostatnia aktualizacja: redaktor 13-10-2011 15:29