herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Porządek obrad

Porządek obrad XII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo
ustalony na dzień 21 listopada 2011r. godz. 1400.
- sala Urzędu Gminy Stare Czarnowo ul. Św. Floriana 10.

 1. Otwarcie obrad XII sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 października 2011r.
 3. Informacja o pracy Rady Gminy w okresie międzysesyjnym;
  • posiedzenia komisji,
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o stanie finansowym Gminy.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Zapytania sołtysów.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2011r. – druk nr 1/XII;
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Stare Czarnowo na rok 2012 i poboru podatku rolnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso – druk nr 2/XII;
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek w podatku od nieruchomości oraz poboru podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na rok 2012 – druk nr 3/XII;
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2012 – druk nr 4/XII;
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej – druk nr 5/XII;
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 13. Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych – druk nr 6/XII;
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 14. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy na rok 2012 Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego – druk nr 7/XII;
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 15. Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej – druk nr 8/XII;
  1. zgłaszanie kandydatów,
  2. podjęcie uchwały.
 16. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zakończenie obrad XII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

 

Przewodniczący Rady

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 10-11-2011 09:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-11-2011
Ostatnia aktualizacja: - 10-11-2011 09:36