Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XI/68/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 28 października 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Dębina.

UCHWAŁA NR XI/68/11
RADY GMINY STARE CZARNOWO
z dnia 28 października 2011r.


w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Dębina.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777), Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuję:

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne przejęcie od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 91/22 o powierzchni 0,3098 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Dębina.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Kazimierz Mendak

 

UZASADNIENIE
do uchwały nr XI/68/11
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 28 października 2011r.

Działka nr 91/22 z obrębu ewidencyjnego Dębina stanowi własność Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Instytutu Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie. Stanowi ona ostatni odcinek drogi łączącej Dębinę i Stare Czarnowo, która to droga została wybudowana w całości przez Gminę Stare Czarnowo.
W celu uregulowania stosunków własnościowych dotyczących ostatniego odcinka tejże drogi, przeprowadzono czynności administracyjne w wyniku których uzgodniony został tryb przejęcia wyżej wymienionej nieruchomości na mienie Gminy.
Przekazanie działki nastąpi po uprzednim zrzeczeniu się przez Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, prawa wieczystego użytkowania, co umożliwi Agenci Nieruchomości Rolnych nieodpłatne przekazanie Gminie Stare Czarnowo - na własność - przedmiotowej nieruchomości.
W celu uniknięcia - w przyszłości - nieporozumień związanych z utrzymaniem drogi Stare Czarnowo - Dębina, zasadnym jest aby wszystkie działki stanowiące tę drogę były własnością Gminy, dlatego też przejęcie działki nr 91/22 jest w pełni zasadne.

Sporządził:
Bogdan Adrabiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 10-11-2011 09:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-11-2011
Ostatnia aktualizacja: - 10-11-2011 09:48