Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XI/69/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 28 października 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Kołbacz.

UCHWAŁA NR XI/69/11
RADY GMINY STARE CZARNOWO
z dnia 28 października 2011r.


w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Kołbacz.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777), Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuję:

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne przejęcie od Instytutu Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Krakowie ul. Sarego 2 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 9/17 o powierzchni 0,0992 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Kołbacz wraz z prawem własności budynków na niej posadowionych .

§ 2. Koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz opłatę na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych z tytułu przekazania prawa użytkowania wieczystego gruntu ponosi Gmina Stare Czarnowo.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Kazimierz Mendak

 

UZASADNIENIE
do uchwały nr XI/69/11
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 28 października 2011r.

W wyniku przeprowadzonych działań administracyjnych doprowadzono do uzgodnienia formy przekazania na mienie Gminy prawa uytkowania wieczystego zabudowanej działki nr 9/17 o pow. 992 m2 z obrębu ewidencyjnego Kołbacz oraz prawa własności budynków na niej posadowionych o powierzchniach użytkowych 454,7 m2 i 101,6 m2.
Strony uzgodniły, że Instytut Zootechniki PIB w Krakowie przekaże nieodpłatnie na rzecz Gminy przedmiotową nieruchomość pod warunkiem, że Gmina Stare Czarnowo przejmie na siebie zobowiązanie finansowe Instytutu wobec Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, w wysokości 25% wartości nieruchomości, wynikające z art. 17b ust. 5 ustawy z dnia 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustalonej w sposób określony w art. 30 ust.1 ustawy (Dz.U. z 2007 r. Nr 237 poz. 1700 z późn. zmianami).
Budynki znajdujące się na przedmiotowej działce stanowią nieodłączną całość z budynkiem byłej szkoły podstawowej, znajdującej się na sąsiedniej działce nr 9/10 i stanowią jego naturalne zaplecze.
Dotychczasowe działania zmierzające do sprzedaży działki nr 9/10 nie przyniosły efektu, jednakże potencjalni nabywcy wyrażali opinię, że jedynie zakup całego kompleksu budynków, znajdujących się na działkach 9/10 i 9/17, był by dla nich uzasadniony.
Przejęcie nieruchomości zwiększy atrakcyjność oferty sprzedażowej, pozwoli zainteresować potencjalnych inwestorów możliwością odrestaurowania zabytkowego budynku po byłej szkole podstawowej i dodatkowo wpłynie na poprawę wizerunku miejscowości Kołbacz.

Sporządził:
Bogdan Adrabiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 10-11-2011 09:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-11-2011
Ostatnia aktualizacja: - 10-11-2011 09:49