Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XI/70/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/271/10 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 kwietnia 2010r.

UCHWAŁA NR XI/70/11
RADY GMINY STARE CZARNOWO
z dnia 28 października 2011r.


w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/271/10 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 kwietnia 2010r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777), Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIX/271/10 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie lokali mieszkalnych z Instytutu Zootechniki w Krakowie, położonych w miejscowości Kołbacz i Dębina, wprowadza się zmianę w § 1 w następującym brzmieniu:

  1. dodaje się punkt adresowy;
    „Nr 17 Kołbacz ul. Bogusława 1/6” .
  2. w § 2 wprowadza się ust. 1 w brzmieniu:
    „1. Wykaz mieszkań Instytutu Zootechniki przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Stare Czarnowo”, uzupełniony o lokal o adresie - Kołbacz ul. Bogusława 1/6, stanowi załącznik do niniejszej uchwały”.

§ 2. Pozostałe zapisy Uchwały Nr XXXIX/271/10 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie lokali mieszkalnych z Instytutu Zootechniki w Krakowie, położonych w miejscowości Kołbacz i Dębina, pozostają bez zmian.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Kazimierz Mendak

 

UZASADNIENIE
do uchwały nr XI/70/11
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 28 października 2011r.

Pismem z dnia 20 października 2011 roku, Prezes Zarządu Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Kołbacz Spółka z o.o. poinformował, że oprócz wcześniej uzgodnionych do przekazania szesnastu lokali mieszkalnych, będących własnością Instytutu, dodatkowo będzie przekazany nieodpłatnie lokal mieszkalny znajdujący się pod adresem: Kołbacz ul. Bogusława 1/6.
Z danych uzyskanych z ZD IŻ PIB Kołbacz Spółka z o.o. wynika, że mieszkanie nie jest zadłużone, a jego powierzchnia użytkowa wynosi 27,30 m2 .
W związku z zaistniałą zmianą stanowiska Instytutu w kwestii ilości mieszkań przeznaczanych do nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Stare Czarnowo, koniecznym się stało dokonanie zmian w Uchwale Nr XXXIX/271/10 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 kwietnia 2010 r. i uzupełnienie jej o wyżej wymieniony lokal mieszkalny.

Sporządził:
Bogdan Adrabiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 10-11-2011 09:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-11-2011
Ostatnia aktualizacja: redaktor 10-11-2011 10:04