herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XI/72/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 28 października 2011r. w sprawie rozpatrzenia wniosku Sołectwa Kartno dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na rok 2012.

UCHWAŁA NR XI/72/11
RADY GMINY STARE CZARNOWO
z dnia 28 października 2011r.


w sprawie rozpatrzenia wniosku Sołectwa Kartno dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na rok 2012.

Na podstawie art. 4ust. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 420 z późn.zm.) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji wniosek Sołectwa Kartno w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na rok 2012.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Przewodniczący Rady

Kazimierz Mendak

 

UZASADNIENIE
do uchwały nr XI/72/11
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 28 października 2011r.

Zgodnie z zapisami ustawy o funduszu sołeckim warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków z funduszu sołeckiego jest złożeie do wójta przez sołectwa wniosku. Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie. Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa, wraz z oszacowaniem ich kosztów, uzasadnieniem oraz winien być złożony w terminie do dnia 30 września. Wniosek sołectwa Kartno wpłynął do Urzędu Gminy Stare Czarnowo w dniu 7 października 2011r. 
Załączona do wniosku uchwała z zebrania wiejskiego podjęta została również po terminie /6 października 2011r./
W związku z faktem iż złożony wniosek nie był zgodny z ustawą o funduszu sołeckim Wójt Gminy Stare Czarnowo na podstawie art. 4 ust. 5 ustawy o funduszu sołeckim zobowiązany był odrzucić wniosek sołectwa o czym poinformował Sołtysa.
Po powzięciu powyższej informacji Sołtys może podtrzymać wniosek, kierując go do Rady Gminy.
Na podstawie art. 4 ust. 6 Rada Gminy rozpatruje ten wniosek w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania. Wójt jest związany rozstrzygnięciem Rady Gminy w tym zakresie

Sporządził:
Arkadiusz Łysik
Sekretarz Gminy
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 10-11-2011 09:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-11-2011
Ostatnia aktualizacja: - 10-11-2011 09:53