herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE Nr III/73/2011 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie: zimowego utrzymania dróg gminnych w gminie Stare Czarnowo

ZARZĄDZENIE Nr III/73/2011
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 21 listopada 2011 roku


w sprawie: zimowego utrzymania dróg gminnych w gminie Stare Czarnowo

Działając na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca   o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. oraz art. 19 ust. 1 i 2 pkt 4, art. 20 pkt 2 i 4 w związku z art. 4 pkt 20 ustawy  z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych /Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm. / zarządza się, co następuje:

§ 1. Odśnieżanie ma na celu usunięcie śniegu z jezdni i poboczy dróg oraz obiektów towarzyszących, jakimi są zatoki autobusowe, parkingi itp.

§ 2. Zakresy prac prowadzonych przy odśnieżaniu dróg oraz technologia robót wynikają z aktualnie obowiązujących standardów utrzymania.

§ 3. Wybór systemu odśnieżania zależy od:

 • standardu zimowego utrzymania dróg,
 • warunków atmosferycznych,
 • możliwości finansowych gminy Stare Czarnowo,
 • aktualnego stanu utrzymania dróg,

§ 4.

 1. Postanawia się, że w pierwszej kolejności odśnieżane będą drogi najbardziej strategiczne z punktu widzenia Gminy Stare Czarnowo /drogi w miejscowościach, drogi przelotowe w obrębie zabudowań,  drogi łączące miejscowości w granicach gminy,/
 2. Pozostałe drogi gminne będą odśnieżane, jeżeli wynikną uzasadnione potrzeby oraz w ramach możliwości finansowych gminy.

§ 5. Zimowe utrzymanie dróg zarządzanych przez Wójta Gminy Stare Czarnowo, będzie realizowane przez wykonawców wybranych w ramach obowiązujących przepisów prawa zamówień publicznych

§ 6. Poszczególnym standardom zimowego utrzymania dróg przypisane  są minimalne poziomy utrzymania powierzchni jezdni oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu w warunkach występowania opadów śniegu  lub śliskości zimowej, jak również dopuszczalny maksymalny czas występowania tych odstępstw. W przypadkach skrajnie niekorzystnych    i nieustabilizowanych warunków atmosferycznych i pogodowych /zawieje i zamiecie śnieżne, długotrwałe burze śnieżne niweczące efekty odśnieżania dróg/, dopuszcza się przekroczenie ustalonych standardów docelowych  i odstępstw.

§ 7. Wprowadza się, na drogach gminnych standardy utrzymania w okresie zimowym opisane w § 8 pkt. 2 zwane dalej odpowiednio V i VI standardem zimowego utrzymania dróg.

§ 8.

 1. Pojęcia ogólne
  • ŚNIEG LUŹNY - jest to nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który nie został zagęszczony pod wpływem ruchu kołowego.
  • ŚNIEG ZAJEŻDŻONY - jest to nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który został zagęszczony, ale nie stał się zlodowaciały.
  • NABÓJ ŚNIEŻNY - jest to nieusunięta zlodowaciała lub ubita warstwa śniegu o znacznej grubości (od kilku centymetrów), przymarznięta do nawierzchni jezdni.
  • BŁOTO POŚNIEGOWE - jest to topniejący śnieg pozostały na nawierzchni po przejściu pługów i posypaniu jej środkami chemicznymi
 2. Standardy zimowego utrzymania dróg gminnych w Gminie Stare Czarnowo.

STANDARDY  ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG  DOTYCZĄCE DRÓG GMINNYCH  W GMINIE STARE CZARNOWO

§ 9. Bezpośredni nadzór nad prawidłowym przebiegiem wykonywanych prac powierza się inspektorowi ds. drogownictwa  oraz sołtysom poszczególnych miejscowości.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 23-11-2011 14:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-11-2011
Ostatnia aktualizacja: redaktor 06-12-2011 14:31