herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE Nr III/63/2011 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 11 października 2011 w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr III/63/2011
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 11 października 2011

w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2011 r.

Na podstawie § 12 pkt 1  Uchwały Nr IV/14/11 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2011, zarządzam co następuje:

§ 1 Postanawiam wprowadzić następujące zmiany w planie wydatków między paragrafami :

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
Urząd Gminy Stare Czarnowo
010     Rolnictwo i łowiectwo 0,00
01010   Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 280 000,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 280 000,00
700     Gospodarka mieszkaniowa 0,00
70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 293,00
4480 Podatek od nieruchomości 1 293,00
70095   Pozostała działalność - 1 293,00
4300 Zakup usług pozostałych - 1 293,00
710     Działalność usługowa 0,00
71035   Cmentarze 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 385,00
4300 Zakup usług pozostałych - 385,00
750     Administracja publiczna 0,00
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 15 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 3 000,00
4260 Zakup energii - 5 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00
75095   Pozostała działalność 0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 1 850,00
4430 Różne opłaty i składki 1 850,00
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 0,00
75108   Wybory do Sejmu i Senatu 0,00
4300 Zakup usług pozostałych - 55,00
4410 Podróże służbowe krajowe 55,00
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00
75412   Ochotnicze straże pożarne 0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych - 1 000,00
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00
90095   Pozostała działalność 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00
4260 Zakup energii - 1 000,00
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00
9210   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 200,00
4300 Zakup usług pozostałych 200,00
926     Kultura fizyczna 0,00
92601   Obiekty sportowe 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 552,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 552,00
Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie
852     Pomoc społeczna 0,00
85202   Domy pomocy społecznej 10 847,46
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 10 847,46
85216   Zasiłki stałe 3 247,83
3110 Świadczenia społeczne 3 247,83
85295   Pozostała działalność - 14 095,29
3110 Świadczenia społeczne - 14 095,29
Razem: 0,00

§ 2 Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 08-12-2011 11:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-12-2011
Ostatnia aktualizacja: - 08-12-2011 11:07