herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE NR III/64/2011 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 października 2011 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR III/64/2011
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 20 października 2011 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2011 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2010 (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 11.928 zł

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota
852     Pomoc społeczna 200,00
85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 200,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 200,00
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 11 728,00
85415   Pomoc materialna dla uczniów 11 728,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 11 728,00
  11 928,00

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 11.928 zł

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota
852     Pomoc społeczna 200,00
85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 200,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 200,00
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 11 728,00
85415   Pomoc materialna dla uczniów 11 728,00
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 11 728,00
  11 928,00

§ 3. Wykonanie zarządzenie powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 08-12-2011 11:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-12-2011
Ostatnia aktualizacja: - 08-12-2011 11:10