herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE NR III/66/2011 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR III/66/2011
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 26 października 2011 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2011 r.

Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2010 (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)  zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 12.749,00  zł

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota
852     Pomoc społeczna 12 749,00
85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 6 396,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 6 396,00
85219   Ośrodki pomocy społecznej 6 353,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 6 353,00
  12 749,00

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 12.749,00 zł

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
852     Pomoc społeczna 12 749,00
85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 6 396,00
3110 Świadczenia społeczne 6 396,00
85219   Ośrodki pomocy społecznej 6 353,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 367,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 855,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 131,00

Razem:

12 749,00

§ 3. Wykonanie zarządzenie powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 08-12-2011 11:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-12-2011
Ostatnia aktualizacja: - 08-12-2011 11:11