herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE NR III/69/2011 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR III/69/2011
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 8 listopada 2011 r.


w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2011 r.

Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2010 (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)  zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 130.189,66 zł

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
010     Rolnictwo i łowiectwo 130 189,66
01095   Pozostała działalność 130 189,66
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 130 189,66
Razem: 130 189,66

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 130.189,66 zł

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
010     Rolnictwo i łowiectwo 130 189,66
01095   Pozostała działalność 130 189,66
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 552,73
4430 Różne opłaty i składki 127 636,93
Razem: 130 189,66

§ 3. Wykonanie zarządzenie powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 08-12-2011 11:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-12-2011
Ostatnia aktualizacja: redaktor 08-12-2011 11:30