herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE NR III/72/2011 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR III/72/2011
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 21 listopada 2011 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2011 r.

Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2010 (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)  zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 2.800,00 zł

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
852     Pomoc społeczna 2 800,00
85295   Pozostała działalność 2 800,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2 800,00

Razem:

2 800,00

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 2.800,00 zł

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
852     Pomoc społeczna 2 800,00
85295   Pozostała działalność 2 800,00
3110 Świadczenia społeczne 2 800,00

Razem:

2 800,00

§ 3. Wykonanie zarządzenie powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 08-12-2011 11:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-12-2011
Ostatnia aktualizacja: - 08-12-2011 11:17