herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE NR III/80/2011 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR III/80/2011
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 9 grudnia 2011 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2011 r.

Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2010 (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 7.709  zł

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota
852

 

    Pomoc społeczna 7 709,00
85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 6 701,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 6 701,00
85219   Ośrodki pomocy społecznej 1 008,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 1 008,00
  7 709,00

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 7.709 zł

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota
852     Pomoc społeczna 7 709,00
85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 6 701,00
3110 Świadczenia społeczne 6 701,00
85219   Ośrodki pomocy społecznej 1 008,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 008,00
  7 709,00

§ 3. Wykonanie zarządzenie powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 14-12-2011 09:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-12-2011
Ostatnia aktualizacja: - 14-12-2011 09:25