herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE NR III/83/2011 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie: rozdysponowania rezerwy budżetowej z 2011 roku.

ZARZĄDZENIE NR III/83/2011
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 19 grudnia 2011 r.


w sprawie: rozdysponowania rezerwy budżetowej z 2011 roku.

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku / Dz. U.  z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1 Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę  20.427,00 zł

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
758     Różne rozliczenia - 20 427,00
75818   Rezerwy ogólne i celowe - 20 427,00
4810 Rezerwy - 20 427,00
Razem: -20 427,00

§ 2 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę  20.427,00 zł

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
Urząd Gminy Stare Czarnowo
710     Działalność usługowa 13 700,00
71004   Plany zagospodarowania przestrzennego 10 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00
71035   Cmentarze 3 700,00
4300 Zakup usług pozostałych 3 700,00
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 302,00
75412   Ochotnicze straże pożarne 3 302,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 39,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 425,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 15,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 670,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 153,00
757     Obsługa długu publicznego 3 425,00
75702   Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 3 425,00
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 3 425,00
Razem: 20 427,00

§ 3 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 16-01-2012 11:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-01-2012
Ostatnia aktualizacja: redaktor 16-01-2012 11:17