herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE NR III/84/2011 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR III/84/2011
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 23 grudnia 2011 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2011 r.

Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2010 (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)  zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 5.622  zł

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota
852     Pomoc społeczna 5 622,00
85212   Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 622,00
2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 5 622,00
Razem: 5 622,00

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 5.622 zł

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
852     Pomoc społeczna 5 622,00
85212   Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 622,00
3110 Świadczenia społeczne 5 622,00
Razem: 5 622,00

§ 3. Wykonanie zarządzenie powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 16-01-2012 11:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-01-2012
Ostatnia aktualizacja: redaktor 16-01-2012 11:19