herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Porządek obrad

Porządek obrad XIV Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo
ustalony na dzień 31 stycznia 2012r. godz. 1400.
- sala Urzędu Gminy Stare Czarnowo ul. Św. Floriana 10.

 

 1. Otwarcie obrad XIV sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 22 grudnia 2011r.
 3. Informacja o pracy Rady Gminy w okresie międzysesyjnym;
  1. posiedzenia komisji,
  2. sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady w 2011r.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o stanie finansowym Gminy.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Zapytania sołtysów.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2012r. – druk nr 1/XIV;
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf przedłożonych przez Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Spółka z o. o. w Nowogardzie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stare Czarnowo- druk nr 2/XIV;
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za ścieki dowożone oraz odprowadzone kolektorem ściekowym do gminnej oczyszczalni ścieków w Starym Czarnowie- druk nr 9/XIV;
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Stare Czarnowo na 2012r.- druk nr 3/XIV;
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012r. – druk nr 4/XIV;
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 13. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2012r. – druk nr 5/XIV;
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 14. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska na 2012r. – druk nr 6/XIV;
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 15. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych na 2012r. – druk nr 7/XIV.
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 16. Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej – druk nr 8/XIV;
  1. zgłaszanie kandydatów,
  2. podjęcie uchwały.
 17. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zakończenie obrad XIV Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Przewodniczący Rady
Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 18-01-2012 11:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-01-2012
Ostatnia aktualizacja: redaktor 18-01-2012 11:24