herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Posiedzenia komisji z zakresu XV Sesji Rady

Porządek i terminy posiedzeń (przedsesyjnych) poszczególnych Komisji Rady dot. spraw z zakresu XV Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo ustalonej na dzień 30 marca 2012 r. na godz. 1400 - sala konferencyjna Urzędu Gminy.

Porządek posiedzeń;

 1. Analiza projektów uchwał dotyczących;
  1. zmian w budżecie na 2012r. – druk nr 1/XV;
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo -druk nr 2/XV;
  3. ustalenia opłat za ścieki odprowadzone kolektorem ściekowym do gminnej oczyszczalni ścieków w Starym Czarnowie – jako druk nr 3/XV ( ponowny projekt uchwały z uwagi na unieważnienie przez Wojewodę);
  4. zatwierdzenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Stare Czarnowo na rok 2012 – druk nr 4/XV,
  5. sprzedaży nieruchomości zabudowanych w Kołbaczu w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.- druk nr 5/XV;
  6. zmiany uchwały Nr XXXIX/292/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 października 2006r. – druk nr 6/XV,
  7. zmiany uchwały Nr XXXIX/293/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 października 2006r. – druk nr 7/XV;
  8. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w miejscowości Glinna w trybie ustnego przetargu ograniczonego – druk nr 8/XV;
  9. wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów w prawie własności budynków gospodarczych w miejscowości Glinna i prawie użytkowania wieczystego gruntu w trybie ustnego przetargu ograniczonego– druk nr 9/XV;
  10. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Czarnowo w 2012r. – druk nr 10/XV;
  11. uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej – druk nr 11/XV.
  12. wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 r. – druk Nr 15/XV;
 2. Analiza informacji i sprawozdań dot.
  1. wykonania budżetu Zespołu Szkół w Kołbaczu za 2011r.- druk nr 12/XV,
  2. działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2011- druk nr 13/XV,
  3. działalności przeciwpożarowej w Gminie Stare Czarnowo za 2011r. (w tym wykonanie budżetu)- druk nr 14/XV,

Terminy posiedzeń poszczególnych stałych komisji Rady – miejsce; sala konferencyjna Urzędu Gminy;

1) Komisja Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska - dnia 21.03.2012r. godz. 1000 (środa),
2) Komisja Rewizyjna - dnia 22.03.2012r. godz. 1200 ( czwartek),
3) Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego - dnia 23.03.2012r. godz.1300 (piątek).
4) Komisja Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych - dnia 28.03.2012r. godz. 1300 ( środa),

 

Przewodniczący Rady

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 20-03-2012 13:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-03-2012
Ostatnia aktualizacja: redaktor 26-03-2012 08:39