herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XIX/139/12 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii do koncepcji zmiany granic administracyjnych pomiędzy Gminą Stare Czarnowo a Gminą Miasto Szczecin.


UCHWAŁA NR XIX/139/12

RADY GMINY STARE CZARNOWO

z dnia 12 listopada 2012 r.

w sprawie wyrażenia opinii do koncepcji zmiany granic administracyjnych pomiędzy Gminą Stare Czarnowo a Gminą Miasto Szczecin.

Na podstawie art. 4b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Opiniuje się pozytywnie zmianę granic administracyjnych pomiędzy Gminą Stare Czarnowo i Gminą Miasto Szczecin, polegającą na włączeniu do Gminy Miasto Szczecin niżej wymienionych obszarów Gminy Stare Czarnowo z obrębu ewidencyjnego Śmierdnica Las, stanowiących działki ewidencyjne o numerach:

- działka nr 11/1 o pow. 19,4976 ha, nr 238 o pow. 0,1700 ha, nr 10 o pow. 7,6801 ha, część działki nr 253 o pow. ok. 1,26 ha, działka nr 239 o pow. 0,24 ha, część działki nr 240 o pow. ok. 1,75 ha, działka nr 3/1 o pow. 0,1277 ha, nr 3/2 o pow. 0,0628 ha, nr 3/3 o pow. 0,1886 ha, część działki nr 3/4 o pow. ok. 0,0609 ha, działka nr 237 o pow. 0,3100 ha, nr 5/7 o pow. 0,0736 ha, nr 5/8 o pow. 0,2896 ha, nr 5/10 o pow. 0,0404 ha, nr 5/6 o pow. 0,0886 ha, część działki nr 5/11 - część 1: o pow. ok. 0,58 ha, część 2 o pow. ok. 0,15 ha, działka nr 5/3 o pow. 0,1315 ha, nr 5/4 o pow. 0,1753 ha, nr 5/5 o pow. 0,3256 ha,

- działka nr 20/5 o pow. 0,2540 ha, nr 20/6 o pow. 0,1109 ha, część działki nr 242 o pow. ok. 0,28 ha, działka nr 115/2 o pow. 0,0943 ha, nr 115/3 o pow. 0,0943 ha, część działki nr 115/1: część 1 o pow. ok. 1,5884 ha i część 2 o pow. ok. 0,05 ha.

§ 2. Załączniki graficzne nr 1 i 2, obrazujące obszary przeznaczone do włączenia w granice administracyjne Gminy Miasto Szczecin stanowią integralną część niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Mendak

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały nr XIX/139/12 Rady Gminy Stare Czarnowo

z dnia 12 listopada 2012 r.

Mając na względzie wolę mieszkańców posesji zlokalizowanych na działkach wymienionych w uchwale, wyrażoną w trakcie konsultacji społecznych, które odbyły się 27 lutego 2008 r. oraz pozytywną opinię Nadleśnictwa Gryfino - Zarządcy działek nr 5/11, 5/5, 3/2, 3/3, 3/4, 115/1, 5/6, 11/1, 10 i 20/6 z obrębu Śmierdnica Las - wyrażoną w piśmie znak: ZGP-2120-06/2012 z dnia 28.02.2012 r. w którym aprobuje się proponowane zmiany przebiegu granic między Gminą Stare Czarnowo i Gminą Miasto Szczecin, a także konieczność dokonania korekty przebiegu granic na odcinku obejmującym działkę nr 237 ( część ulicy Topolowej ) z obrębu Śmierdnica Las, zasadnym jest przyjęcie niniejszej uchwały.

Sporządził:

Bogdan Adrabiński

podinspektor ds. gospodarki gruntami

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Łysik 21-11-2012 09:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-11-2012
Ostatnia aktualizacja: - 21-11-2012 09:11