herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Zarządzenie Nr III/3/2013 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 18 stycznia 2013 w sprawie : ustalenia wysokości pogotowania kasowego na rok 2013.


Zarządzenie Nr III/3/2013

Wójta Gminy Stare Czarnowo

z dnia 18 stycznia 2013

w sprawie : ustalenia wysokości pogotowania kasowego na rok 2013.

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm. ) oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1 Ustalam pogotowie kasowe na rok 2013 w Kasie Urzędu Gminy w Starym Czarnowie w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)

§ 2 Do wykonania powyższych ustaleń zobowiązuję kasjera, a nadzór nad prawidłowym przebiegiem realizacji powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Łysik 08-02-2013 13:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-02-2013
Ostatnia aktualizacja: - 08-02-2013 13:02