herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Zarządzenie Nr III/5/2013 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 7 lutego 2013 w sprawie : zmiany w budżecie gminy na 2013 r.


Zarządzenie Nr III/5/2013

Wójta Gminy Stare Czarnowo

z dnia 7 lutego 2013

w sprawie : zmiany w budżecie gminy na 2013 r.

Na podstawie § 12 pkt 1 Uchwały Nr XXI/147/12 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2013, zarządzam co następuje:

§ 1 Postanawiam wprowadzić następujące zmiany w planie wydatków między paragrafami :

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

Urząd Gminy Stare Czarnowo

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

0,00

 

01008

 

Melioracje wodne

- 3 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

- 3 000,00

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

3 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

3 000,00

600

 

 

Transport i łączność

0,00

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

0,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

- 26 085,18

 

 

4430

Różne opłaty i składki

26 085,18

750

 

 

Administracja publiczna

0,00

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

0,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

- 30,00

 

 

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

30,00

 

75095

 

Pozostała działalność

0,00

 

 

2900

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

1 867,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

- 1 867,00

Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie

852

 

 

Pomoc społeczna

0,00

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

0,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

- 50,00

 

 

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

50,00

853

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

0,00

 

85395

 

Pozostała działalność

0,00

 

 

3119

Świadczenia społeczne

- 2 750,74

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

2 750,74

Razem:

0,00

§ 2 Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Łysik 11-02-2013 13:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-02-2013
Ostatnia aktualizacja: - 11-02-2013 13:49