herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XXIX/211/2013 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXVIII/202/13 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy na rok 2014 Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.