herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR I/1/2002 Rady Gminy  Stare Czarnowo z  dnia  20 listopada 2002r. w sprawie  wyboru Przewodniczącego Rady Gminy  Stare Czarnowo.

U c h w a ł a Nr I / 1 /2002

UCHWAŁA NR  I/1/2002
Rady Gminy  Stare Czarnowo
z  dnia  20 listopada 2002 r.

 

w sprawie  wyboru Przewodniczącego Rady Gminy  Stare Czarnowo.

Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 /   uchwala się, co następuje:

§ 1. W wyniku tajnego głosowania na Przewodniczącego Rady Gminy Stare Czarnowo    został wybrany Pan  KAZIMIERZ  MENDAK.

§ 2.Protokół Komisji Skrutacyjnej  stanowi integralną  część niniejszej uchwały.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 17-05-2004 08:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-05-2004
Ostatnia aktualizacja: - 17-05-2004 08:46