herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR  II/2/2002 Rady  Gminy  Stare  Czarnowo z dnia  25 listopada 2002r. w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego  Rady Gminy Stare Czarnowo.

U c h w a ł a Nr II / 2 / 2002

UCHWAŁA NR  II/2/2002
Rady  Gminy  Stare  Czarnowo
z dnia  25 listopada 2002r.

 

w sprawie:  wyboru Wiceprzewodniczącego  Rady Gminy Stare Czarnowo.

Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z  2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 /   uchwala się, co następuje:

§ 1. W wyniku tajnego głosowania na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy  Stare Czarnowo  został  wybrany  Pan  EDWARD   PIECHOWSKI.

§ 2. Protokół Komisji Skrutacyjnej  stanowi integralną  część niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 17-05-2004 08:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-05-2004
Ostatnia aktualizacja: - 17-05-2004 08:47