herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR  II/3/2002 Rady Gminy  Stare Czarnowo z dnia 25 listopada 2002r. w sprawie: powołania  Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.

U c h w a ł a Nr II / 3 / 2002

UCHWAŁA NR  II/3/2002
Rady Gminy  Stare Czarnowo
z dnia 25 listopada 2002r.

 

w sprawie: powołania  Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.

Na  podstawie  art.21  ust.1  ustawy z dnia  8  marca  1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 /  uchwala się, co następuje:

§ 1. W wyniku  głosowania  powołano Komisję  Budżetu i  Rozwoju  gospodarczego  w następującym składzie:

  • Cioch Bogumiła
  • Smykla Piotr
  • Kałucki Władysław
  • Chudak Jacek

§ 2. Zakres i tryb działania komisji określa statut gminy oraz przyjęty plan pracy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 17-05-2004 08:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-05-2004
Ostatnia aktualizacja: - 17-05-2004 08:48