herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR II/5/2002 Rady Gminy  Stare Czarnowo z dnia 25 listopada 2002r. w sprawie: powołania Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych.

U c h w a ł a Nr II / 5 / 2002

UCHWAŁA NR  II/5/2002
Rady Gminy  Stare Czarnowo
z dnia 25 listopada 2002r.

 

w sprawie: powołania Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych.

Na  podstawie  art.21  ust.1  ustawy z dnia  8  marca  1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 /  uchwala się, co następuje:

§ 1. W wyniku  głosowania  powołano Komisję Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych w następującym składzie:

  1. Smykla Piotr
  2. Kotylak Bartosz
  3. Małecka Grażyna
  4. Łoś Maria

§ 2. Zasady i tryb działania komisji określa statut gminy oraz przyjęty plan pracy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 17-05-2004 08:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-05-2004
Ostatnia aktualizacja: - 17-05-2004 08:51