herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR II/8/2002 Rady Gminy w Starym Czarnowie z  dnia  25 listopada 2002r. w sprawie: diet dla radnych i sołtysów.

U c h w a ł a   Nr II / 8 / 2002

UCHWAŁA NR  II/8/2002
Rady Gminy w Starym Czarnowie
z  dnia  25 listopada 2002r.

 

w sprawie:  diet dla radnych i sołtysów.

 Na  podstawie  art. 25  ust. 4 ustawy z  dnia 8  marca  1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984/  oraz  §  79 ust. 4 statutu gminy uchwala się,  co następuje:

§ 1. Radni  Gminy  otrzymują za udział w posiedzeniach rady gminy i komisji dietę w wysokości  100 zł.

§ 2. Sołtysowi nie będącemu radnym, a biorącym udział w posiedzeniach rady gminy przysługuje dieta w wysokości ustalonej dla radnego.

§ 3. Radny jest zobowiązany do pobrania i  pokwitowania odbioru diety.

§ 4. Traci moc uchwała  Nr  XXVI /150/ 2000 Rady Gminy w Starym Czarnowie z dnia  27 października 2000r. w sprawie diet dla radnych i sołtysów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia  20 listopada 2002r.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 17-05-2004 08:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-05-2004
Ostatnia aktualizacja: - 17-05-2004 08:55