herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

INFORMACJA z dnia 05.05 2014 r. o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania


INFORMACJA

z dnia 05.05 2014 r.

o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania
w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego,

zarządzonymi na dzień 25 maja 2014 r.

Na podstawie art. 36 § 1-3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks
wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.), Wójt Gminy Stare Czarnowo

powiadamia wyborców o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonymi na dzień 25 maja 2014 r.

Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo, ul. Św. Floriana 10 (II piętro) pok. 27, w terminie od dnia 5 maja 2014 r.
do dnia 19 maja 2014 r. w godz. pracy urzędu na pisemny wniosek wyborcy
[§ 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. Nr 158, poz. 942)].

Udostępnianie spisu wyborców do wglądu następuje przez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje
w spisie. Informacja udzielona jest na żądanie wnioskodawcy.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 i 180.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Łysik 12-05-2014 14:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-05-2014
Ostatnia aktualizacja: - 12-05-2014 14:44