herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR II/9/2002 Rady Gminy w Starym Czarnowie dnia  25 listopada 2002r. w sprawie: ustalenia miesięcznej diety ryczałtowej dla Przewodniczącego i  Wiceprzewodniczącego  Rady Gminy Stare Czarnowo.

U c h w a ł a Nr II/9/2002

UCHWAŁA NR  II/9/2002
Rady Gminy w Starym Czarnowie
dnia  25 listopada 2002r.

 

w sprawie:  ustalenia miesięcznej diety ryczałtowej dla Przewodniczącego i  Wiceprzewodniczącego  Rady Gminy Stare Czarnowo.

Na  podstawie  art.25  ust.4 ustawy z  dnia 8  marca  1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220,  poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984/ uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala  się  miesięczną  dietę  ryczałtową  dla  Przewodniczącego  Rady Gminy  Stare  Czarnowo  P. Kazimierza  Mendaka  w wysokości 10 diet  radnego z zastrzeżeniem  § 3.

§ 2. Ustala się miesięczną dietę ryczałtową dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy  Stare  Czarnowo  P. Edwarda  Piechowskiego  w wysokości  5 diet  radnego  z zastrzeżeniem  § 3

§ 3. Wysokość diet nie może przekroczyć w ciągu miesiąca kwoty określonej w art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  / tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984/.

§ 4.Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia,  z  mocą  obowiązującą  od  dnia  20  listopada  2002r ;  z tym, że  §  2  uchwały  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 17-05-2004 08:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-05-2004
Ostatnia aktualizacja: - 17-05-2004 08:59