herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR III/19/2002  Rady Gminy  Stare Czarnowo z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie: zmiana budżetu

Uchwała Nr III/19/2002

UCHWAŁA NR III/19/2002 
Rady Gminy  Stare Czarnowo
z dnia 12 grudnia 2002 r.

w sprawie: zmiana budżetu

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym   /  Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220,  Nr 23, poz. 558, Nr 113, poz.984/ Rada Gminy  Stare Czarnowo uchwala co następuje:

§ 1 Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę     190.660 zł  

Dział

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2.000 zł

Rozdział  75403

Jednostki terenowe policji

2.000 zł

§ 097

Wpływy z różnych dochodów 

 

Dział

758

Różne rozliczenia

167.090 zł

Rozdział 75805 

Część rekompensująca subwencji ogólnej
dla gmin

167.090 zł

§ 292

Subwencje ogólne z budżetu państwa

167.090 zł

Dział

851

Ochrona zdrowia

570 zł

Rozdział  

85121

Lecznictwo ambulatoryjne

570 zł

§ 097

Wpływy z różnych dochodów

570 zł

 

Dział

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

21.000 zł

Rozdział

85404

Przedszkola

21.000 zł

§ 083

Wpływy z usług

21.000 zł

§ 2 Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę    96.000 zł

Dział  700

Gospodarka mieszkaniowa

96.000 zł

Rozdział

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

96.000 zł

§ 084

Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników
majątkowych

96.000 zł

§ 3 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę   94.660 zł

Dział

750

Administracja publiczna

41.660 zł

Rozdział

75023

Urzędy gmin

41.660 zł

§ 4300

zakup usług pozostałych

41.660 zł

Dział

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

2.000 zł

Rozdział

75403 

Jednostki terenowe Policji

2.000 zł

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.000 zł

Dział

853

Opieka społeczna

30.000 zł

Rozdział

85315

Dodatki mieszkaniowe

30.000 zł

§ 3110

Świadczenia społeczne

30.000 zł

 

Dział

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

21.000 zł

Rozdział

85404

Przedszkola

21.000 zł

§ 4220

Zakup środków żywności

12.000 zł

§ 4260

Zakup energii

9.000 zł

§ 4 Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę   20.000 zł

Dział

710

Działalność usługowa

20.000 zł

Rozdział

71003

Biuro planowania przestrzennego

20.000 zł

§ 4300

Zakup usług pozostałych

20.000 zł

§ 5 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę   20.000 zł

Dział

750

Administracja publiczna

20.000 zł

Rozdział

75023

Urzędy gmin

20.000 zł

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

20.000 zł

§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 17-05-2004 11:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-05-2004
Ostatnia aktualizacja: - 17-05-2004 11:03