herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARE CZARNOWO z dnia 17 października 2014r.


OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY STARE CZARNOWO

z dnia 17 października 2014r.

Na podstawie art. 16 § 1 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz.112 ze zm.) w związku z Uchwałą Nr XXI 149/12 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Stare Czarnowo na obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych oraz Uchwałą Nr XXXIV/245/2014 w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej Nr 3 podaję do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika utworzonych na terenie Gminy Stare Czarnowo w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów

i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Numer
stałego obwodu głosowania

Granice
stałego obwodu głosowania

Siedziba
obwodowej komisji wyborczej

1

Sołectwa:

Binowo, Kołowo, Żelisławiec, Kartno

Świetlica wiejska

w Żelisławcu

ul. Niepodległości 20

74 -106 Stare Czarnowo

2

Sołectwa:

Glinna, Dobropole Gryfińskie, Stare Czarnowo

Świetlica wiejska

w Starym Czarnowie

ul. Polna 1

74 -106 Stare Czarnowo

Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

3

Sołectwa:

Dębina, Kołbacz, Komorówko, Nieznań, Żelewo

Sala gimnastyczna

w Kołbaczu

ul. Anny Jagiellonki 1

74 - 106 Stare Czarnowo

Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

Lokale obwodowych Komisji Wyborczych otwarte będą w dniu 16 listopada 2014r. w godzinach od 7.00 do 21.00

Na podstawie art. 54, 61c § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U z 2011r. Nr 21 poz.112 ze zm.) informuję, że wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.) mogą głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić Wójtowi Gminy Stare Czarnowo w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo - ul. Św. Floriana 10, 74-106 Stare Czarnowo (pok. 27, tel. 91 3124 131 wew. 42) w terminie do dnia 26 października 2014 r. natomiast termin składania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania upływa 6 listopada 2014r. Głosowanie korespondencyjne oraz przez pełnomocnika możliwe jest w lokalach Obwodowych Komisji Wyborczych od Nr 1 do Nr 3.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Łysik 21-10-2014 09:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-10-2014
Ostatnia aktualizacja: - 21-10-2014 09:27