herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA  Nr  IV/31/2002  Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie  przyjęcia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania   przestrzennego Gminy Stare Czarnowo”

UCHWAŁA Nr IV / 31 / 2002

UCHWAŁA  Nr  IV/31/2002 
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie  przyjęcia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania   przestrzennego Gminy Stare Czarnowo”.

Na podstawie art. 6, ust. 6 i art. 67, ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz.139; Nr 41, poz. 412; Nr 111, poz.1279; z 2000 r. Nr 12, poz.136; Nr 109, poz.1157; Nr 120, poz.1268; z 2001 r. Nr 5, poz.42; Nr 14, poz.124; Nr 100, poz.1085; Nr 115, poz.1229; Nr 154, poz.1804; z 2002 r. Nr 25, poz.253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dla prowadzenia polityki przestrzennej w granicach Gminy Stare Czarnowo uchwala się  „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy  stare Czarnowo”.

§ 2. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo” składa się z:

  1. części tekstowej – stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały,
  2. części graficznej – mapa w skali 1 : 20 000 – stanowiącej załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 17-05-2004 12:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-05-2004
Ostatnia aktualizacja: - 17-05-2004 12:06