herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR V/34/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 lutego 2003r. w  sprawie  zatwierdzenia  planu  pracy Komisji  Rewizyjnej na  2003 r.

U c h w a ł a Nr V / 34 / 03

UCHWAŁA NR V/34/03
Rady Gminy  Stare Czarnowo
z  dnia  17 lutego  2003 r.

 

w  sprawie  zatwierdzenia  planu  pracy Komisji  Rewizyjnej na  2003 r.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o  samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1805 / Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2003 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Załącznik do uchwały Nr V/34/03
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 17 lutego 2003r.

 

P  l  a  n    p  r  a  c  y

Komisji  Rewizyjnej Rady Gminy  na  2003 rok .

I. kwartał 2003 r.

 1. Ocena gospodarki gminy za 2002r.
 2. Wypracowanie opinii  w sprawie wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za 2002r. wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektu uchwał Rady Gminy.

II. kwartał 2003 r.

 1. Kontrola realizacji inwestycji gminnych .
 2. Analiza wykonania budżetu  za I kwartał 2003r.
 3. Ocena funkcjonowania  jednostek gminy w zakresie  oświaty, kultury, opieki   społecznej i sportu.
 4. Wypracowanie stanowisk do projektu uchwał Rady Gminy.

III. kwartał 2003 r.

 1. Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003r.
 2. Kontrola realizacji zadań gminy w zakresie utrzymania poprawnego stanu  dróg, porządku i bezpieczeństwa.     
 3. Wypracowanie stanowisk do projektu uchwał Rady Gminy.

IV. kwartał 2003 r.

 1. Ocena realizacji zadań inwestycyjnych  zaplanowanych na 2003r.
 2. Ocena projektu budżetu gminy na 2004r.
 3. Przygotowanie planu pracy na 2004r.
 4. Wypracowanie stanowisk do projektu uchwał Rady Gminy.

Komisja w składzie:

 1. Małecka Grażyna        -  przewodnicząca komisji  
 2. Grzywiński Wiesław    -  członek komisji
 3. Ruszczycki Dariusz      -  członek komisji            
 4. Łoś Maria                   -  członek komisji             

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 14-11-2004 17:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-11-2004
Ostatnia aktualizacja: - 14-11-2004 17:23