herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR V/36/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z  dnia  17 lutego  2003r. w sprawie zatwierdzenia planu  pracy Komisji Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska na 2003r.

U c h w a ł a Nr V / 36 / 03

UCHWAŁA NR V/36/03
Rady Gminy  Stare Czarnowo
z  dnia  17 lutego  2003 r.

 

w  sprawie zatwierdzenia  planu  pracy Komisji Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony  Środowiska na 2003 r.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o  samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23,   poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1805 / Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony  Środowiska na  2003 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Kazimierz Mendak

 

Załącznik do uchwały Nr V/36/03
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 17 lutego 2003r.

 

P l a n    p r a c y

Komisji  Rolnictwa,  Rzemiosła  i  Ochrony  Środowiska na 2003 rok .

I kwartał 2003r.

 1. Analiza projektu budżetu gminy na 2003r. - wypracowanie stanowiska .
 2. Analiza projektu Statutu Gminy.
 3. Stanowiska komisji  do projektów uchwał Rady Gminy.

II. kwartał 2003r.

 1. Analiza wykonania budżetu gminy za 2002r.   - wypracowanie stanowiska.
 2. Przeglądy dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich.   - wypracowanie wniosków.
 3. Kontrole w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska;   cmentarze, dzikie wysypiska na terenie gminy.
 4. Stanowiska komisji do projektów uchwał Rady Gminy.

III. kwartał 2003r.

 1. Analiza wydatków budżetu gminy w zakresie  remontów dróg, melioracji  i ochrony środowiska.
 2. Realizacja wniosków komisji  z przeprowadzonych kontroli na terenie gminy w  II kwartale br.
 3. Opracowanie sprawozdania z działalności komisji za I półrocze 2003r.
 4. Stanowiska komisji do projektów uchwał Rady Gminy.

IV. kwartał 2003r.

 1. Opracowanie planu pracy komisji na 2004r.
 2. Analiza projektu budżetu gminy na 2004r.  - wypracowanie stanowiska.
 3. Stanowiska komisji do projektów uchwał Rady Gminy.

Komisja w składzie:

 1. Zacharski Jan             - przewodniczący komisji 
 2. Ruszczucki Dariusz    - członek
 3. Kałucki Władysław    - członek
 4. Gorczyca Jacek         - członek

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 14-11-2004 17:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-11-2004
Ostatnia aktualizacja: - 14-11-2004 17:27