herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Załącznik Nr 10

Załącznik Nr 10

Załącznik Nr 10
do Uchwały  VI/ 41 / 03
Rady Gminy w Starym Czarnowie
z dnia 17 marca 2003 r.

PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY STARE CZARNOWO NA LATA 2001-2010 w tys. zł

l.p.

Wyszczególnienie

Wykonanie

Przewidywane wykonanie

   

2001r.

2002r.

2003r.

2004r.

2005r.

2006r.

2007r.

2008r.

2009r.

2010r.

1.

A. Dochody

4.849

5.317

5394

5.086

5.294

5.703

5.883

6.295

6.799

7.250

2.

B. Wydatki

4.669

4.906

5.274

4.706

4.954

5.463

5.743

6.155

6.719

7.250

 

Z tego :

3.

-wydatki bieżące

4.378

4.725

5.129

4.706

4.954

5.463

5.743

6.155

6.719

7.250

4.

-wydatki majątkowe

291

181

145

-

-

-

-

-

-

-

5.

C. Rozchody ogółem:

240

400

420

380

340

240

140

140

80

-

 

Z tego:

6.

1/spłaty kredytów

100

400

100

200

200

100

-

-

-

-

7.

2/pożyczki udzielone

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.

3/spłaty pożyczek

140

 

320

180

140

140

140

140

80

-

9.

4/wykup papierów wart.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.

5/wykup obligacji samorząd.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.

6/inne cele

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.

D. WYNIK /A-B-C/

-60

11

-300

-

-

-

-

-

-

-

13.

E. FINANSOWANIE

147

167

478

-

-

-

-

-

-

-

 

Z tego:

14.

1/kredyty bankowe

-

-

300

-

-

-

-

-

-

-

15.

2/pożyczki

-

80

-

-

-

-

-

-

-

-

16.

3/spłaty pożyczek udzielonych

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17.

4/nadwyżka z lat ubiegłych

147

87

178

-

-

-

-

-

-

-

18.

5/papiery wartościowe

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19.

6/obligacje j.s.t.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20.

7/prywatyzacja majątku j.s.t.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21.

8/inne źródła

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22.

UMORZENIE POŻYCZKI 

23.

G .DŁUG NA KONIEC ROKU

1.760

2.211

1.320

940

600

360

220

80

-

-

 

z tego:

24

1/wyemitowane papiery wart.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25.

2/zaciągnięte kredyty

700

300

500

300

100

-

-

-

-

-

26.

3/zaciągnięte pożyczki

1.060

1.140

820

640

500

360

220

80

-

-

27

4/przyjęte depozyty2/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28.

5/wymagane zobowiązania

-

771

-

-

-

-

-

-

-

-

29.

A/jednostek budżetowych

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30.

b/wynikające z ustaw i orzeczeń sądów

-

275

-

-

-

-

-

-

-

-

31.

c/wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32.

d/wynikające z innych tytułów

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

33.

e/pozostałych jednostek organizacyjnych

-

496

-

-

-

-

-

-

-

-

34.

H. Wskaźnik długu do dochodu/poz.23/poz.1/%

36,3

41,6

24,5

18,5

11,8

6,4

3,7

1,3

2,14

-

35

I. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU Z TYT. SPŁATY ZADŁUŻENIA

531

502

519

421

409

287

165

155

145

-

Z tego

36

1/raty kredytów z odsetkami

255

430

161

211

224

112

-

-

-

-

37

2/raty pożyczek z odsetkami

276

72

358

210

185

175

165

155

145

-

38.

3/potenc. spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

39.

4/wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40.

J. Wskaźnik rocznej spłaty  zadłużenia do dochodu /poz35/poz.1/%

10,9

9,5

9,6

8,3

8,0

5,1

2,8

2,5

2,1

-

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 14-11-2004 17:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-11-2004
Ostatnia aktualizacja: - 14-11-2004 17:53