herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 8
do Uchwały  VI/ 41 / 03
Rady Gminy w Starym Czarnowie
z dnia 17 marca 2003 r.

 

WYDATKI BUDŻETU GMINY STARE CZARNOWO
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami w 2003 roku

Dz.

Rozdz.

Paragr.

Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej

Plan wydatków ogółem

z tego:

         

Wydatki bieżące:

Wydatki majątkowe

          Ogółem

z tego:

 
            Wynagrodz.
i pochodne od
wynagrodzeń

Dotacje

Wydatki na obsługę długu

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji

 
 

750

   

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

39.000

39.000

39.000

       

75011

 

Urzędy wojewódzkie

39.000

39.000

39.000

       

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

32.600

32.600

32.600

       

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

5.600

5.600

5.600

       

4120

Składki na Fundusz Pracy

800

800

800

       
 

751

   

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

560

560

95

       

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli  i ochrony prawa

560

560

95

       

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

83

83

83

       

4120

Składki na fundusz pracy

12

12

12

       

4300

Zakup usług pozostałych

465

465

         
 

853

   

OPIEKA SPOŁECZNA

287.000

287.000

77.000

       

85313

 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za  osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

5.000

5.000

         

4130

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

5.000

5.000

         

85314

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

140.000

140.000

         

3110

Świadczenia społeczne

132.000

132.000

         

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

8.000

8.000

         

85316

 

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

54.000

54.000

         

3110

Świadczenia społeczne

54.000

54.000

         

85319

 

Ośrodki pomocy społecznej

77.000

77.000

77.000

       

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

61.000

61.000

61.000

       

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3.500

3.500

3.500

       

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

11.000

11.000

11.000

       

4120

Składki na Fundusz Pracy

1.500

1.500

1.500

       

85328

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

11.000

11.000

-

       
 4300

Zakup usług pozostałych

11.000

11.000

         
 

900

   

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

71.000

71.000

         
                   

90015

 

Oświetlenie ulic ,placów i dróg

71.000

71.000

         

4260

Zakup energii

58.000

58.000

         

4300

Zakup usług pozostałych

13.000

13.000

         

R a z e m :

397.560

397.560

116.095

       

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 14-11-2004 17:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-11-2004
Ostatnia aktualizacja: - 14-11-2004 17:54